Assistentiewoningen, Oostende

In deze nieuwbouw installeerde Ongenae de verwarming het ventilatiesysteem (type D) en de sanitaire installaties aangepast aan ouderen en hulpbehoevenden. In de algemene stookplaats maakt het synergiesysteem het mogelijk dat het verbruik per wooneenheid kan berekend worden.